Creative technical solutions


Enkele voorbeelden van unieke projecten waarbij een sterke interactie met de klant centraal stond:


> De slibpomprobot:

Dit project omvatte het ontwerp, de bouw en de automatisatie van een robot om een bestaande slibpomp automatisch rond te laten gaan in een bestaand bezinkbassin in beton.
De slibpomp wordt met de robot in de langs- en dwarsrichting verplaatst in het slibbekken. De robot heeft ook een verticale beweging om de pomp tot bij het slib onderin het bassin te brengen.
Voor dit project werden een aantal bestaande componenten (zoals de slibpomp) gerecupereerd en ook de engineering van het geheel werd in nauwe samenwerking met de klant gerealiseerd.