Transportsystemen

Solutions > Scheiden & Recycleren > Transportsystemen >

CRETES biedt volledig op maat ontworpen mechanische en pneumatische transportsystemen voor het snel en efficiënt aan- of afvoeren van uiteenlopende materialen. Daarnaast beschikt CRETES over een over een uitgebreid gamma afzonderlijke componenten voor zowel de mechanische als de pneumatische transportsystemen.

 > Mechanische transportsystemen
  • Schroeven
  • Kettingschrapers
  • Transportbanden
  • Elevatoren
 > Pneumatische transportsystemen

Pneumatische transportsystemen maken gebruik van een luchtstroom om een materiaal van punt A naar punt B te brengen. Afhankelijk van het materiaal, de toepassing, de te overwinnen afstand en de specifieke wensen van de klant wordt een systeem op maat uitgewerkt. Componenten die hiervoor gebruikt worden zijn:

  • Ventilatoren
  • Afscheiders (kondensors of cyclonen)
  • Filters
  • Buisleidingen
 


Terug