Machines

Duvex

De duvex is een machine voor het scheiden van bastvezels en lemen, maar kan ook ingezet worden voor het classificeren van lemen (afkomstig van vlas, hennep of kenaf).

 • Een Duvex wordt gebruikt voor het verwerken van vlas- en andere bastvezels of lemen, met name korte vezels, lemen, stof (optioneel) en zaad (optioneel).

  De Duvex is ontworpen om de vezel van de lemen te scheiden na een eerste behandeling van die vezel, bijvoorbeeld door een ontbastingsmachine, breker of brakel.

 • Het mengsel van vezels en lemen wordt ingevoerd aan de ingang van de Duvex en wordt vooruit geduwd door een trommel met meenemers. Deze trommel draait in een ronde zeef. De losgemaakte lemen vallen door de zeef terwijl de vezels in de langsrichting worden verder verplaatst. Optioneel is het mogelijk de lemen, zaden en wortels verder te sorteren. De vezels die in de zeef achterblijven, worden aan het einde van de Duvex uitgevoerd.

  Afhankelijk van de geïnstalleerde zeef scheidt een Duvex achtereenvolgens het zand (optioneel), de zaden met de kleine lemen en tenslotte de wortels en de grote lemen. Optioneel is het mogelijk om ook de lemen, zaden en wortels verder te gaan scheiden en sorteren.

 • Meer dan 100

  jaar ervaring

 • Turnkey

  projecten

 • Bedrijf van de
  Valtech Group